ENERGETSKA EFIKASNOST
POJAČANA TOPLINSKA IZOLACIJA, EE I PASIVNI OBJEKTI
KORIŠTENJE OTPADNE TOPLINE I REKUPERACIJA
KORIŠTENJE EE RASVJETNIH TIJELA